PRIVACY STATEMENT TC GROUP BV

TC Group BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is TC Group BV, gevestigd aan de Het Steeland 39 Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60997893.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

TC Group BV verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, het aanvragen van een offerte of het deelnemen aan een evenement. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

– Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
– Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en betalingsgeschiedenis
– Voorkeuren en interesses

Daarnaast verzamelt TC Group BV automatisch gegevens over het gebruik van onze website en diensten, zoals het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem van uw computer en de bezochte pagina’s.

3. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

TC Group BV gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals het organiseren van evenementen en het leveren van catering
– Het afhandelen van uw bestelling en betaling
– Het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven
– Het verbeteren van onze dienstverlening en website
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Beveiliging van uw gegevens

TC Group BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) en is onze website voorzien van antivirussoftware.

5. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw gegevens over te laten dragen aan een andere partij. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [e-mailadres]. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

6. Bewaartermijn

TC Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

7. Wijzigingen privacy statement

TC Group BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit privacy statement